Kalendář

<<7 / 2022>>
MoTuWeThFrSaSu
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zobrazit kalendář

Fotogalerie

Interaktivní mapa areálu

Interaktivní mapa areálu

Virtuální prohlídka areálu

(zobrazí se v novém okně)

Virtuální prohlídka areálu

Napište nám

Park Rochus, o.p.s.

Studentské nám. 1531
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 576 776 552
E-mail: info@parkrochus.cz
www.parkrochus.cz

 

Podrobné kontakty

8 + 7

Údržba přírodního areálu Park Rochus 2011

Ve vznikajícím přírodně-kulturním areálu Park Rochus, jehož převážná část je chráněna soustavou Natura 2000 jako Evropsky významná lokalita (EVL) Rochus, byla v minulém roce zahájena regenerace a údržba travních porostů, za účelem zachování přírodního bohatství této lokality.
Údržba.jpg, 300x214, 67.81 KB

Park Rochus, o.p.s. přistoupila na základě doporučení Oddělení ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Zlínského kraje, který je správcem EVL Rochus, k údržbě travnatých ploch pomocí pastvy ovcí.
Pastva ovcí představuje přírodně šetrnou, finančně dostupnou a pro návštěvníky areálu zajímavou formu údržby. Ovce spolu s trávou a bylinami požírají také mladé výhonky náletových dřevin a zabraňují tak nadměrnému rozšiřování křovin, které by vedlo ke vzniku hustého neprostupného porostu, což by mělo negativní vliv na výskyt většiny vzácných organismů, jak rostlinných, tak živočišných, které se zde vyskytují. Za účelem zachování biodiverzity lokality je žádoucí udržovat přírodní areál v podobě mozaiky tvořené loukami a rozptýlenými křovinami. Takto udržované území je vhodné také pro bourovce trnkového, vzácného nočního motýla, který je hlavním předmětem  ochrany evropsky významné lokality.
Pastva ovcí byla zahájena v květnu 2011 v rámci konání akce pro veřejnost „Otevírání pastvin na Rochusu“. Travnaté plochy byly během roku postupně spásány dvěma stády ovcí. V jarošovské části se od června do prosince páslo 12 oveček paní Čevelové, majitelky Ekofarmy Jarošov. V převážně mařatské části pak spolupracujeme se společností Agmopol z Rokytnice u Slavičína, jejichž stádo s třiceti ovcemi jste mohli na Rochusu zahlédnout od května do konce října 2011.
Celkem bylo díky ovcím spaseno 24 ha z celkových 60 ha rozlohy parku. Mimo to proběhlo v místě pastvy také potřebné pročištění náletových dřevin, včetně likvidace černých skládek odpadu, které jsou v areálu parku bohužel poměrně časté.

Sad starých odrůd.jpg, 250x185, 35.94 KB

V roce 2011 jsme také navázali na úspěšné výsadby z předchozího roku, a to především v sadě starých ovocných odrůd, který byl rozšířen o další desítku vzácných odrůd ovocných stromů. Součástí již tradiční akce Stromy pro Rochus bylo s veřejností vysázeno dalších pět ovocných stromů podél cesty k sadu starých ovocných odrůd. Odborným garantem výsadby ovocných stromů v Parku Rochus je Hana Možíšková, členka Českého svazu zahrádkářů Uherské Hradiště.
O realizované výsadby bylo během roku důkladně pečováno, u jednotlivých stromků byl proveden výchovný řez, za suššího období byly sazenice zalévány, v průběhu roku byly sady několikrát mulčovány. Na péči o sady se v roce 2011 podíleli také žáci Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město v rámci svých studentských praxí.

Nově vysazené stromky prozatím svou ekologickou funkci neplní, za pár let se však stanou vyhledávaným útočištěm a zdrojem potravy mnoha živočichů, především ptáků.

Během roku byly připraveny dva projekty řešící další výsadby v Parku Rochus, s žádostí o dotaci byly tyto projekty předloženy do Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o výsadbu dvou alejí. Jarošovská alej bude tvořena vzrostlými listnatými stromy, které jsou v daných podmínkách původní (dub, lípa, javory), druhá alej podél budoucí stezky pokladnic Slovácka bude tvořena ovocnými stromy místních odrůd. Obě aleje tak přispějí k zvýšení biologické rozmanitosti a ekologické hodnoty území. Výsadby by v případě úspěšnosti projektů měly proběhnout na podzim roku 2012.

více o ovocných sadech naleznete zde

podívejte se na fotografie zde

© 2015 - Park Rochus - kulturně rekreační areál • Realizace web studio dat