Kalendář

<<9 / 2022>>
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Zobrazit kalendář

Fotogalerie

Interaktivní mapa areálu

Interaktivní mapa areálu

Virtuální prohlídka areálu

(zobrazí se v novém okně)

Virtuální prohlídka areálu

Napište nám

Park Rochus, o.p.s.

Studentské nám. 1531
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 576 776 552
E-mail: info@parkrochus.cz
www.parkrochus.cz

 

Podrobné kontakty

7 + 3

Po stopách městského turistického okruhu

Přírodní a kulturně-historický areál Park Rochus můžete navštívit také při absolvování velkého městského turistického okruhu, kterého je součástí.

Turistický okruh začíná na Masarykově náměstí, trasa velkého okruhu měří kolem 12 km a je značena červenobílou značkou složenou ze dvou trojúhelníků.
Nejprve Vás okruh provede historickým centrem města a představí Vám nejvýznamnější památky Uherského Hradiště:

 • Barokní kašnu na Masarykově náměstí
 • Lékárnu U Zlaté koruny
 • Budovu hotelu Slunce
 • Novou radnici
 • Komplex jezuitských budov
 • Dům č.p. 61 na Mariánském náměstí
 • Sloup se sochou sv. Floriána
 • Barokní kašnu na Mariánském náměstí
 • Mariánský morový sloup
 • Starou radnici
 • Hradební zeď
 • Galerii Slováckého muzea

U Galerie Slováckého muzea se trasa nepatrně od centra města odklání a vede Vás k břehu řeky Moravy, kde bylo v roce 2010 vybudováno městské přístaviště. Poté trasa pokračuje podél hlavní silniční tepny - Velehradské třídy k nejstarší stavbě ve městě, gotické kapli sv. Alžběty z 15. století.
Následuje:

 • Slovácké divadlo
 • Františkánský klášter
 • Gymnázium
 • Synagoga se sídlem Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana
 • Bývalá věznice a justiční palác

Od bývalého justičního paláce pokračuje okruh městským parkem Smetanovy sady. Zastávku zaslouží budova Slováckého muzea, dále se vydáme kolem areálu bývalých kasáren do městské části Mařatice, až se ocitnete na rozcestí Vinohradské ulice s ulicí Pod Rochusem. Tady Vás uvítá malá informační tabule Parku Rochus, která Vás nasměruje k samotnému areálu.

okruh.jpg, 250x166, 34.77 KB

Přírodně-kulturní areál Park Rochus
Park Rochus se nachází na úbočí Černé hory mezi Mařaticemi a Jarošovem, na území bývalého vojenského cvičiště. Jedná se o přírodní lokalitu o celkové rozloze necelých 65 ha, tvořenou křovinatými stráněmi. Vzhledem k výskytu vzácného druhu nočního motýla bourovce trnkového byla lokalita zařazena do soustavy Natura 2000, jako Evropsky významná lokalita Rochus (EVL Rochus). Kromě tohoto motýla se zde však vyskytuje také celá řada dalších vzácných rostlinných i živočišných druhů.
Vznikající přírodně-kulturní areál Park Rochus, jehož je EVL Rochus součástí, představuje originální záměr regenerace jedinečné přírodní plochy v rekreační a poznávací zónu, která bude respektovat a chránit přírodní bohatství této výjimečné lokality. Jedná se o komponovanou krajinu, která pojí stávající prvky krajiny s nově navrženými – aleje, sady, procházkové i naučné stezky, odpočinkové plochy. Důležitou součástí projektu je připravované muzeum v přírodě s ukázkou původních objektů vesnického stavitelství Uherskohradišťska od 18. do poloviny 20. století. Expozice má za cíl podpořit zájem o tradiční kulturní dědictví regionu a to nejen prostřednictvím zachování hodnotných lidových staveb, ale také ukázkou tradičních řemesel a obyčejů.

kaple.jpg, 250x187, 31.53 KB

Kaple sv. Rocha
Kaple sv. Rocha na vrcholu Černé hory je hlavní dominantou celého Parku Rochus. Toto významné poutní místo je dnes připomínkou zhoubné morové epidemie, která v roce 1680 postihla Uherské Hradiště. Přední hradišťští měšťané věnovali část svého majetku na výstavbu kaple, zasvěcené patronům morové rány (sv. Roch, sv. Šebestián a sv. Rozálie). Základní kámen byl položen 12. 2. 1680. Výstavba však trvala dlouhou dobu, jednou z hlavních příčin byl požár, který 24. 4. 1681 zničil velkou část Uh. Hradiště. V říjnu 1687 byla vyzvednuta báň věže a dokončena stavba kněžiště, jež bylo vysvěceno 20. 1. 1700. Ve výstavbě kaple se dále pokračovalo stavbou chrámové lodi, předsíně a později byla ke kapli přistavěna poustevna pro strážce kostelíka. V roce 1715 po velké vichřici spadla část střechy a kaple byla poprvé opravována. Za Josefa II., v roce 1786 byla kaple odsvěcena, věž sňata a počátkem 19. století sloužila jako prachárna. V období první republiky byla zásluhou Dr. A. C. Stojana a hradišťských občanů Ing. Vojtěcha Stancla a JUDr. Miloslava Skácela navrácena původnímu účelu. V roce 1931 byla znovu vysvěcena a začaly se u ní odbývat pouti, které však počátkem 70. let 20. století byly ukončeny. K jejich obnovení došlo po roce 1989. V roce 2009 byla dochovaná část kaple obnovena a původní půdorysný rozsah celé stavby objevený při archeologickém průzkumu byl zdůrazněn kamennou zídkou.

Od kaple sv. Rocha Vás turistický okruh zavede do Vinohradské ulice, která je jedinečným kulturním a historickým dědictvím Mařatic.

vinohradská.jpg, 250x187, 115.52 KB

Vinohradská ulice
Památková hodnota tohoto místa je dána řadou historických vinných sklepů díky jejich typickému koloritu. O pěstování vinné révy na Hradišťsku se zasloužili od 13. století velehradští mniši – cisterciáci. Majitelé vinohradů byli především uherskohradišťští měšťané, kteří si zde od barokního období budovali nejen vinné sklepy, ale i letní obydlí nad nimi. Nejstarší datované sklepy pochází z poloviny 18. století a byly stavěny z místních surovin, hrubozrnného pískovce s valenou klenbou z pálených cihel. Mezi nejcennější stavby patří Seifertův sklep, Stanclův sklep a také sklep U Lisu s dřevěným lisem odkazujícím na unikátní práci tehdejších tesařů.

Po navrácení se zpět k turistickému rozcestníku ve Vinohradské ulici, Vás trasa okruhu provede zbylou částí Mařatic s těmito zastaveními:

 • Hotel Koníček – klasicistní nadsklepní dům s hodnotným barokním klasicistním sklepem
 • Archeologická lokalita Uherské Hradiště – Sady „Špitálky“
 • Bývalý židovský hřbitov

Odtud se vrátíte do centra Uherského Hradiště k Slovácké búdě ve Smetanových sadech a následně zpět k výchozímu bodu okruhu na Masarykově náměstí, kde svou pouť za zajímavostmi Uherského Hradiště ukončíte.

Více informací o jednotlivých zastaveních městského turistického okruhu, včetně mapy trasy okruhu, najdete na webových stránkách MIC Uherské Hradiště.

© 2015 - Park Rochus - kulturně rekreační areál • Realizace web studio dat