Kalendář

<<8 / 2022>>
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Zobrazit kalendář

Fotogalerie

Interaktivní mapa areálu

Interaktivní mapa areálu

Virtuální prohlídka areálu

(zobrazí se v novém okně)

Virtuální prohlídka areálu

Napište nám

Park Rochus, o.p.s.

Studentské nám. 1531
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 576 776 552
E-mail: info@parkrochus.cz
www.parkrochus.cz

 

Podrobné kontakty

3 + 2

Drobná národopisná muzea a památky lidového stavitelství na Uherskohradišťsku

V posledních několika letech můžeme zaznamenat snahy místních samospráv a soukromníků o zachování hmotného kulturního dědictví pro další generace v podobě oprav a rekonstrukcí starých objektů lidového stavitelství, do kterých se snaží vdechnout kouzlo starých časů.

Drobná muzea a památky lidového stavitelství mají různý počet sbírkových předmětů od několika desítek či stovek kusů až po tisíce (v řadě z nich se nacházejí jedinečné, velmi cenné předměty v řadě běžnější sbírkové předměty, jejichž význam však rozhodně nepodceňujeme). Tato muzea mají také různou právní formu. To vše s sebou přináší specifické problémy a podmínky fungování, a to vše také znemožňuje jejich jednotnou kvalifikaci, a tudíž i obsah materiálu, který by byl přínosný právě pro ně a pro každé z nich. Na Uherskohradišťsku nalezneme několik objektů lidového stavitelství, které jsou památkově chráněny a slouží jako reprezentanti daných obcí. Ty jsou většinou jejich vlastníky a zřizovateli. Rozvoj spolupráce s ostatní občanskou společností sebou nese zvýšení prestiže pracovníků muzeí i muzeí samotných. Muzea se stávají podstatnou a neopomenutelnou součástí života místních komunit a navíc můžou touto cestou získat i zastánce při řešení svých problémů u zřizovatele. Z toho plyne, že se muzea musí snažit nějak oslovovat všechny občany, nejrůznějšími formami se připomínat, a přesvědčovat o tom, že jsou užitečná i pro ty, kteří do muzea nechodí. Proto není příliš taktické postavit budování image muzea pouze na tvorbě a ochraně sbírky. U lidí, kteří tuto sbírku ani její vystavenou část nikdy neviděli nebo si ji pamatují jen z dávné povinné školní návštěvy, se to nemůže setkat s úspěchem.

Zemědělská usedlost č.p. 93 v Topolné, 250x187, 21.31 KBZemědělská usedlost č.p. 93 v Topolné

Topolná – památkové domy č. p. 90 a 93 (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Zemědělské usedlosti v obci Topolná č. p. 90 a 93 jsou památkami lidového stavitelství. Přibližují obydlí s patrovou komorou, expozici rybářství a praní prádla, v traktu dvora jsou chlévy a další stavby – stodoly, sušírna ovoce, udírna, včelín, vahadlová a roubená studna, polní kříž. Areál doplňuje sad starých odrůd ovocných stromů. Dům č. p. 90 je selskou usedlostí s patrovou komorou. Hospodářská část je ukončena výměnkem a kovárnou. Prvním majitelem byl Václav Vacula, který hospodařil na půllánu a je známý z roku 1671. Posledním majitelem byl Josef Kozlík, který se v roce 1945 vystěhoval do pohraničí a zůstal zde jeho vnuk Karel Křižka. Dům má typickou zástavbu do písmene L a kovárna je poslední částí hospodářského traktu. Na domě č. 90 pracoval jako kovář až do konce třicátých let 20. století Karel Navrátil. Většina občanů Topolné si u něj objednávala potřebné kovářské výrobky. Byl velmi zručným a vyhlášeným kovářským mistrem. Vyráběl náročnější kovářské předměty – kutí do vozů, pluhy, radlice. Nikdy nedělal podkováře, nekul koně. Původní kovárna byla zpřístupněna veřejnosti v roce 1998. Areál usedlosti byl doplněn v roce 1996 kopií stodoly a v roce 1998 roubenou studnou. Kromě již zmíněné kovárny, interiéry objektu nejsou běžně přístupny návštěvníkům, veřejnosti však dobře slouží dvorní trakt, který je přizpůsoben k pravidelným vystoupením folklorních souborů a hudebních těles. Dům č. p. 93 je selskou usedlostí s patrovou komorou, hospodářským traktem a výměnkem. Od roku 1755 zde žil nejstarší rod Hrdinů – Záhumenských a hospodařil na půllánu. Prvními majiteli však byli Martin a Pavel Turečkovi. V roce 1640 hospodařili na ¾ lánu. Dům má za hospodářskou částí výměnek s jiným parcelním číslem, neboť poslední z majitelů odstoupil rodičům část parcely. Jako poslední zde bydleli bratři Jan a Josef Hrdinovi. Velká část objektu je na požádání přístupna veřejnosti, která zde nalezne expozici lidového bydlení a původní chlévy se zemědělským nářadím. V patře komory mohou návštěvníci zhlédnout soubor vybraných předmětů, vztahujících se k praní a mandlování prádla a expozici rybářství. V roce byl 1994 celý objekt rekonstruován a přistavěna na původním místě kopie zděné stodoly. Areál zemědělské usedlosti byl postupně do roku 1999 doplňován drobnými stavbami – přístřeškem stodoly pro velké zemědělské nářadí, sušírnou ovoce z nepálených cihel, udírnou, včelím úlem, vahadlovou studnou a polním dřevěným křížem. Celý pozemek byl ve stejném období osázen vybranými starými odrůdami ovocných stromů a dřevin.

Kudlovice – usedlost U Strmenských

Je obrazem bydlení a hospodaření drobného rolníka na přelomu 19. a 20. století v našem regionu. Obec získala tuto usedlost (č.p. 50) v roce 1986 od paní Františky Strmenské darem s přáním, aby byl domek zachován ve stávajícím stavu a sloužil jako historický dokument své doby. Záměrem obce je zpřístupnit celý objekt veřejnosti ke kulturně společenským účelům, ale i k účelům církevním – májové pobožnosti apod. Zhotovené mobilní pódium a přírodní jeviště umožňuje využívat nádvoří, zahradu, ale i prostory před domkem (na návsi) pro nejrozmanitější kulturní a společenské potřeby.

Jalubský větrný mlýn, 166x250, 45.79 KBJalubský větrný mlýn

Jalubí – historická rekonstrukce mlýna z 19. století

Větrný mlýn nad obcí Jalubí, pamětníky též přezdívaný „Smolkův větřák“, je replikou větrného mlýna holandského typu, který zde stával od poloviny 19. století až do roku 1938. Nová stavba mlýna proběhla v letech 2007–2009 se záměrem vybudovat věrnou kopii původního objektu a přiblížit tak široké veřejnosti zručnost a dovednost předchozích generací stavitelů a řemeslníků. Větrný mlýn v Jalubí byl oceněn v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2009. Od mlýna se otevírá krásný výhled na okolí s dominantním údolím toku řeky Moravy.

Muzeum keramiky v Tupesích, 250x166, 52.42 KBMuzeum keramiky v Tupesích

Tupesy – muzeum keramiky

Zrekonstruovaný objekt obydlí z 19. století nám přináší pohled na práci a život hrnčíře na přelomu 19. a 20. století. Expozice muzea je zaměřena na historii a technologii výroby majolikové keramiky v Tupesích, kterou si návštěvníci mohou i prakticky vyzkoušet.

Památkově chráněný objekt nadsklepního domu v Břestku, 250x166, 61.18 KBPamátkově chráněný objekt nadsklepního domu v Břestku

Břestek – nadsklepní dům č. p. 157

Obec Břestek před několika lety odkoupila od původních majitelů historický objekt nadsklepního domu, jehož historie sahá na do přelomu 18. a 19. století. Pod dohledem památkářů byl objekt citlivě opraven a přizpůsoben konání nejrůznějších kulturních akcí v obci. V přízemní části nalezneme velkou místnost s posezením a nevelkým klenutým sklepem. Patro objektu má trojdílné řešení – síň, komoru a světnici. Jediná škoda tohoto vzácného objektu je, že interiér dosud není vybaven sbírkovými předměty, které by vhodně doplnili expozici vinařství tohoto nadsklepního domu v obci.

Muzeum podhradí, 250x187, 33.00 KBMuzeum podhradí

Buchlovice – Muzeum Podhradí

Muzeum Podhradí Buchlovice se nachází v budově bývalých Panských mlatů nedaleko náměstí. Muzejní expozice prezentuje Buchlovice, další obce mikroregionu Buchlov a partnerské obce Buchlovic. Muzeum je dějištěm řady výstav a dalších společenských akcí. Součástí budovy je i Turistické informační centrum. V prostorách muzea probíhají výstavy a vernisáže prací lidové umělecké výroby, studentských výtvarných prací, představení amatérských fotografů, ukázky řemesel a další zajímavosti.

Expozice muzea v Huštěnovicích, 166x250, 50.05 KBExpozice muzea v Huštěnovicích

Huštěnovice – obecní muzeum

Poslední červencový týden 2011 bylo otevřeno v Huštěnovicích muzeum. Snaha o založení muzea se datuje o čtyři roky dříve, kdy s nápadem přišla kronikářka obce. Kromě dárců se do samotného budování muzea zapojila dvacítka dobrovolníků. Činnost muzea je zaměřena na shromažďování a uchovávání muzejních předmětů, dokumentaci života v obci a prezentaci na veřejnosti. Návštěvníci si mohou prohlédnout vybavení kuchyně a jizby z dvacátých až padesátých let minulého století. V další místnosti jsou předměty, které se používaly k hospodářské a řemeslné činnosti a pracím v domácnosti. V další části je fotografická historie obce a popis součástí huštěnovického kroje. Neopomenuli ani na archeologické nálezy v katastru obce. Muzeum neopomenulo ani archeologické nálezy, které se nalezli v katastru obce a byly v Huštěnovicích vystaveny už v roce 1934.

Památkový domek v Kunovicích, 250x170, 27.98 KBPamátkový domek v Kunovicích

Kunovice – památkový domek

V září roku 2002 se podařilo Městu Kunovice za pomoci členů historické a etnografické komise částečně zprovoznit památkový objekt v ulici Záhumní čp. 679 z první třetiny 19. století. Plní se tak jeden z našich hlavních záměrů zachraňovat v Kunovicích poslední tradiční stavení, která by byla svědkem minulosti, ukázkou tradičního lidového bydlení a formou expozic by dokumentovala rovněž hospodářské stavby a řemesla, která v Kunovicích dobře prosperovala.

Ukázka krojové expozice v Potomákově muzeu, 187x250, 28.13 KBUkázka krojové expozice v Potomákově muzeu

Popovice – Potomákovo muzeum krojů

Jedná se o soukromé muzeum rodiny Potomáků. Pro svou kompletní sbírku lidových krojů jednoho krojového mikroregionu je unikátem svého druhu. Zachycuje kunovský kroj, jak v jeho historickém vývoji, tak i ve všech kdysi užívaných obměnách. V několika vitrínách je do krojů oblečeno 22 figurín dospělých osob v životní velikosti spolu s 5 dětskými postavami. Samotnými exponáty jsou dále sýrce, výslužky, hodové právo, kraslice, věnce, různé předměty, které dříve byly ve výbavě téměř každé domácnosti. Takto ucelený sbírkový fond lidového umění Mikroregionu dolního Poolšaví nemá na našem území obdoby. Je zde dokumentován obraz uplynulé doby, které svědčí o tom, jak naši předkové žili, jak se oblékali a jaké dodržovali zvyky.

Zrekonstruované památkové domky v Rajčovně, 250x166, 31.57 KBZrekonstruované památkové domky v Rajčovně

Hluk – památkové domy v Rajčovně

Rolnické domky č.p. 283 a 284 se nachází na okraji Hluku, v ulici se starodávným názvem Rajčovňa. Název je zřejmě odvozen od tehdejšího rajtování koní (rajtovat – německy jezdit). Asi před 200 lety na tomto místě byl skutečně ponechán obcí volný prostor pro rajtování koní husarů, které vybraní sedláci museli přes zimu ustájit, opatrovat a živit. Oba domky jsou majetkem města. Postaveny jsou z nepálených cihel – kotovic, zdi jsou pokryté mazaninou z ječmenných plev, hlíny a vody, zalíčené vápnem. Střecha už je z pálených tašek, dříve však bývala došková. Na střeše nelze přehlédnout bílé starodávné komíny, zaujmou i jednoduchá okénka s malovanými srdíčky. Do hluckých památkových domků se můžete přijít podívat kdykoli během roku, třeba na stálou výstavu zdejších krojů, výšivek a ornamentů. Ještě zajímavější to bude při některé slavnostní příležitosti, třeba fašanku nebo hodech.

Na území Uherskohradišťska nalezneme i řadu dalších cenných a památkově chráněných objektů a muzeí (např. Vlčnov, Zlámanec, Modrá a další), než jen výše prezentovaný výběr. Tyto drobná muzea musí neustále přesvědčovat veřejnost o tom, že jsou důležitou, užitečnou, přátelskou a k veřejnosti vstřícnou institucí. Mají nemalý význam pro individuální rozvoj občanů, osobní prosperitu a samozřejmě mohou příznivě ovlivňovat společenský život v obcích a městech a turistický ruch. Mají kvalitní sbírky, mají své publikum a mají možnosti, jak publikum oslovovat.

© 2015 - Park Rochus - kulturně rekreační areál • Realizace web studio dat