Kalendář

<<9 / 2022>>
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Zobrazit kalendář

Fotogalerie

Interaktivní mapa areálu

Interaktivní mapa areálu

Virtuální prohlídka areálu

(zobrazí se v novém okně)

Virtuální prohlídka areálu

Napište nám

Park Rochus, o.p.s.

Studentské nám. 1531
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 576 776 552
E-mail: info@parkrochus.cz
www.parkrochus.cz

 

Podrobné kontakty

8 + 6

Park Rochus a obecně prospěšné činnosti

Zde je uveden přehled obecně prospěšných služeb, které bude společnost v budoucnu postupně zajišťovat v souladu s platným statutem společnosti a jejich definicí podle zakládací smlouvy.

1) Posláním společnosti je příprava, realizace a správa přírodního, kulturně-naučného, rekreačního a výletního areálu PARK ROCHUS v lokalitě Rochus v Uherském Hradišti (dále „PARK ROCHUS“), který bude sloužit obyvatelům i návštěvníkům Uherského Hradiště a nabízet všem zájemcům komplexní kulturní, volnočasové a rekreační vyžití s ohledem na ochranu Evropsky významné lokality Rochus.

2) V rámci přípravy a budování areálu PARK ROCHUS bude společnost usilovat zejména o:
a) vytvoření atraktivního výletního místa s nabídkou tematicky provázaných kulturně-historických, přírodních a sportovně-rekreačních aktivit spolu s širokou škálou možností zážitkových, vzdělávacích i oddechově-poznávacích příležitostí,
b) založení a rozvoj národopisného muzea v přírodě se souborem lidových staveb regionu, jejich zařízení, popisů způsobu života, bydlení a hospodaření obyvatel včetně nezbytného zázemí,
c) vytvoření expozice umožňující seznámení široké veřejnosti s tradicí sadařství a vinařství jihovýchodní Moravy (metodami pěstování ovocných dřevin (zejména krajových odrůd) a vinné révy, zpracování plodů, výroby vína apod.),
d) zajištění ukázkového udržitelného hospodaření v tradiční kulturní krajině, zabezpečení ochrany a rozvíjení dochovaných prvků přírodního a kulturního dědictví Uherskohradišťska a Zlínského kraje,
e) vytvoření podmínek pro zachování a rozvoj evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000.
f) péči o širší zájmové území Parku Rochus, zejména navazující turistickou lokalitu Mařatice-Vinohrady
g) podporu cestovního ruchu v regionu Uherskohradišťska.

3) Společnost bude rozšiřovat a doplňovat nabídku předmětných volnočasových, vzdělávacích, kulturních a turistických služeb v Uherském Hradišti.

4) Společnost bude zajišťovat zejména tyto obecně prospěšné služby:

A. Přípravu a provozování přírodního, kulturně-naučného, rekreačního a výletního areálu PARK ROCHUS, jehož součástí bude především:

  • expozice o historii a současnosti vinařství jihovýchodní Moravy,
  • rozsáhlá expozice lidového stavitelství, způsobu bydlení, života a hospodaření obyvatel v regionu, realizovaná specifickou formou muzea v přírodě,
  • příležitosti pro výchovné, naučné a oddechové aktivity v přírodě, zejména s tématikou poznávání přírody, kulturních tradic a dědictví Slovácka a environmentálního vzdělávání a osvěty.

B. Společnost zajistí přípravu a administraci dotačních projektů v rámci areálu PARK ROCHUS (podaných společností nebo jejími zakladateli), bude naplňovat ideový záměr komponované krajiny, koordinovat další rozvoj rekreačních, turistických, sportovních i ostatních navazujících aktivit v areálu, včetně zajištění propojení na další významné kulturně-historické fenomény regionu a služby pro obyvatele a návštěvníky Uherského Hradiště a Zlínského kraje, a to rovněž ve spolupráci s partnerskými organizacemi v řešených tematických oblastech činností a dále se bude snažit o maximální zapojení soukromého kapitálu na financování činnosti společnosti.

C. Společnost bude po vybudování provozovat areály muzea v přírodě včetně Mařatského dvora, environmentálního centra, popř. dalšího zakladateli nebo společností vybudovaného zařízení v areálu Park Rochus a jeho okolí, a to rovněž ve spolupráci s partnerskými organizacemi, podílejícími se na činnostech a provozu areálu PARK ROCHUS.

D. Společnost bude zajišťovat školní a mimoškolní výchovu a vzdělávání, poradenskou, průvodcovskou i lektorskou činnost a pořádání odborných exkurzí, kurzů, školení, seminářů i dalších kulturních akcí v regionu zejména v oborech

  • údržby krajiny a její využití zejména ve vztahu k pěstování vinné révy a ovocnářství,
  • regionálního rozvoje, obnovy venkova a podpory cestovního ruchu
  • ochrany památek, ekologického hospodaření, ochrany přírody a životního prostředí,
  • etnografie a muzeologie se zvláštním zaměřením na oblast lidového stavitelství, zemědělství, rukodělné a řemeslné výroby, stravy, zvykových a obyčejových tradic apod.

E.Společnost bude provádět vědecko-výzkumnou činnost vycházející z poskytovaných obecně prospěšných služeb nebo související s areálem PARK ROCHUS, a to zejména v oborech muzeologie, archeologie, etnografie, ochrany přírody a životního prostředí.

© 2015 - Park Rochus - kulturně rekreační areál • Realizace web studio dat