Kalendář

<<9 / 2022>>
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Zobrazit kalendář

Fotogalerie

Interaktivní mapa areálu

Interaktivní mapa areálu

Virtuální prohlídka areálu

(zobrazí se v novém okně)

Virtuální prohlídka areálu

Napište nám

Park Rochus, o.p.s.

Studentské nám. 1531
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 576 776 552
E-mail: info@parkrochus.cz
www.parkrochus.cz

 

Podrobné kontakty

8 + 6

Fauna a flóra

Druhová skladba jak rostlinných, tak i následně živočišných společenstev byla v průběhu času ovlivňována různou intenzitou využívání tohoto území. Díky tomu se zde v současnosti vyskytuje velmi bohatá škála rostlinných i živočišných druhů.
Fauna a flora.jpg, 250x186, 46.24 KB

Vegetační pokryv je tvořen převážně rozsáhlými porosty vysokých mezofilních a xerofilních křovin, ve kterých dominují hlohy doplněné ptačím zobem, růží šípkovou nebo svídou krvavou. O něco méně časté jsou pak trnka obecná, třešeň ptačí a také ostružníky. Složení bylinného patra je pak odvozeno od zapojení keřového patra i vlastní struktury těchto společenstev. Díky těmto různorodým podmínkám se zde vyskytuje bohatá mozaika lučních porostů. Na lokalitě bylo v roce 2006 zjištěno téměř třicet rostlinných druhů náležejících do Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (např. chrpa modrá, pýr prostřední, kakost krvavý nebo violka divotvorná). Vyskytují se zde však také druhy invazní, které jsou na lokalitě nepůvodní a rychle se šíří (trnovník akát, třtina křovištní, slunečnice topinambur), proti těmto druhům bude nutné podniknout patřičné kroky, aby na lokalitě nedošlo k jejich nadměrnému rozšíření.
Zvířena EVL Rochus je na poměrně malé území velmi bohatá. Jen z ptáků zde bylo zaznamenáno přes sto druhů, přičemž zde hnízdí minimálně přes pět druhů ptáků chráněných zákonem (krutihlav obecný, ťuhýk obecný) a více než deset druhů chráněných ptáků lokalitou protahuje (luňák hnědý i červený, strakapoud jižní, brkoslav severní). I přes suchomilný charakter lokality zde byly zaznamenány čtyři druhy obojživelníků (ropucha obecná a zelená, rosnička zelená a skokan hnědý). Z plazů zde byla nalezena ještěrka obecná a užovka hladká. Pestrost vegetace přináší příhodné podmínky pro bohatou škálu hmyzu, jedná se především o běžné druhy travnatých a křovinatých habitatů střední Evropy, nalezneme však zde také vzácné druhy střevlíkovitých brouků, mravenců a motýlů. Motýli Rochusu jsou velmi významnou živočišnou skupinou, bylo jich zde zjištěno přes padesát druhů, z nichž tři jsou chráněny zákonem (otakárek fenyklový a ovocný, batolec červený). Kromě bourovce trnkového se zde vyskytuje další druh soustavy Natura 2000 – ohniváček černočárný.

Bourovec trnkový (Eriogaster catax) 

eriogaster_catax_am0690JosefHlasek.jpg, 200x162, 36.16 KB

 Je hlavním předmětem ochrany EVL Rochus. Stanovištěm tohoto nočního motýla jsou především remízy a okraje lesů, v ČR se vyskytuje lokálně pouze na jižní a jihovýchodní Moravě. Dospělci se objevují na podzim, kdy samičky kladou vajíčka na větvičky živných rostlin (trnky, hlohy), na jaro se z nich líhnou housenky, které si spřádají typická hromadná pavučinová hnízda. Ty později opouští a žijí jednotlivě. Kuklí se na konci července v pevných zámotcích na povrchu půdy. Více zde.

© 2015 - Park Rochus - kulturně rekreační areál • Realizace web studio dat