Kalendář

<<8 / 2022>>
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Zobrazit kalendář

Fotogalerie

Interaktivní mapa areálu

Interaktivní mapa areálu

Virtuální prohlídka areálu

(zobrazí se v novém okně)

Virtuální prohlídka areálu

Napište nám

Park Rochus, o.p.s.

Studentské nám. 1531
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 576 776 552
E-mail: info@parkrochus.cz
www.parkrochus.cz

 

Podrobné kontakty

7 + 3

Historické souvislosti

Jak je to se vznikem muzea v přírodě v Uherském Hraidšti? Snahy o jeho založení zde byly již před druhou světovou válkou. Záměr se ale podařilo zrealizovat až ve 21. století.

Myšlenka vybudovat na území města Uherské Hradiště muzeum v přírodě není nová. Již ve 30. letech 20. století podal návrh na jeho zřízení první vědecký pracovník Slováckého muzea, pozdější profesor etnografie brněnské univerzity, Antonín Václavík.

Antonín Václavík, 209x262, 20.84 KBAntonín Václavík

Na stavbu v blízkosti objektu Slováckého muzea získal od ministerstva veřejných prací půl milionu korun. Vlivem válečných událostí a vzhledem k nutnosti dokončit přístavbu Slováckého muzea s použitím zmíněné dotace však k zahájení výstavby muzea v přírodě nedošlo.

Další koncepci uherskohradišťského muzea v přírodě vytvořil v roce 1959 pozdější ředitel Slováckého muzea PhDr. Josef Jančář, CSc., s podporou tehdejšího ředitele Viléma Jůzy. V rámci budování oddělení hmotné kultury muzea chtěli jeho činnost rozšířit o objekty lidového stavitelství v přírodě na úpatí Rochusu, které se mělo stát příměstskou rekreační oblastí. Tento krok měl rovněž posílit postavení města Uherské Hradiště jako významného a všeobecně uznávaného kulturního střediska Slovácka nazývaného též „Srdce Slovácka“ a také zajistit další odborný růst a význam samotného Slováckého muzea. K realizaci tohoto zajímavého a perspektivního plánu však bohužel pravděpodobně díky jeho rozsáhlosti a náročnosti také nedošlo.

Slovácké muzeum.jpg, 300x200, 29.33 KB

Proto již v roce 1965 podalo Slovácké muzeum návrh na realizaci podobného záměru ovšem v daleko menším rozsahu, přičemž výstavba muzea v přírodě měla být realizována nikoliv v lokalitě Rochus, ale přímo v bezprostřední blízkosti Slováckého muzea ‐ ve Smetanových sadech. Ani tento záměr se nepodařilo prosadit.

V roce 1972 se Městský národní výbor v Uherském Hradišti zabýval koncepčním materiálem nesoucím název Návrh na zřízení rezervace lidové architektury na území města v příměstské rekreační oblasti v trati Soví hora. Ten vzešel z výsledků průzkumů stavu ochrany památek lidové hmotné kultury na území města. Téma zpracovávala řada odborníků pod vedením Ing. arch. Jaroslava Vajdiše, přičemž souhrnný elaborát později vznikl přičiněním architektů Jiřího a Zuzany Syrových. Chráněn měl být nejen soubor vinohradnických staveb v trati Soví hora, ale rovněž vybrané objekty přenesené z jiných částí města včetně Kunovic. Ke komplexnímu naplnění původního záměru však bohužel do dnešních dnů rovněž nedošlo.

Dalším plánem na výstavbu rekreačního areálu s muzeem v přírodě v lokalitě Rochus se začal zabývat po roce 2000 Ivo Valenta, majitel holdingu Synot. Projekt byl oficiálně představen počátkem roku 2006.

Jeho součástí se stala studie a prováděcí projekt tzv. Mařatského dvora, tedy vstupní brány do Vinohradské ulice a vlastně do celého areálu Parku Rochus. Na tuto vstupní část měl již v území samotného parku navazovat areál muzea v přírodě se zaměřením na tradiční vinařskou a vinohradnickou kulturu.

K participaci na tomto rozsáhlém a ambiciózním projektu bylo vyzváno město Uherské Hradiště, Zlínský kraj a později rovněž Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Souběžně byla navržena i forma sdružení partnerské spolupráce ‐ obecně prospěšná společnost s názvem Mařatský dvůr. Partneři nabídku na spolupráci přijali a bylo započato s pracemi na studiích jednotlivých aktivit v rozsáhlém území lokality Rochus. Přípravou studie muzea v přírodě bylo pověřeno Slovácké muzeum. Odborný tým pod vedením ředitele PhDr. Ivo Frolce zpracoval jednotlivé úseky: oblasti lidového stavitelství a tradičního vinařství se věnovali PhDr. Ivo Frolec a Mgr. Olga Floriánová, ekonomické, provozní a programové podmínky zpracovali Jitka Zpěváková a Mgr. Jiří Severin. Kresebnou dokumentaci zhotovili Ludmila Štefánková a MVDr. Pavel Procházka. Koordinaci postupu prací s městem Uherské Hradiště a Holdingem Synot zajišťovali Mgr. Ing. Petr Pavelčík a Ing. Michal Dvouletý.

Při zpracování ideové studie vycházel přípravný tým z ověřených a dosud platných metodických a teoretických východisek pro výstavbu muzeí v přírodě řazených v časové posloupnosti a zpracovaných autorským kolektivem sestaveným z řad specialistů na oblast muzeí v přírodě (I. Krištek, J. Langer, J. Souček, J. Štika, P. Šuleř, V. Tetera) v roce 1981.

V roce 2010 byla Městem Uherské Hradiště a společností Synot Real Estate, a.s., založena obecně prospěšná společnost Park Rochus, o.p.s., která převzala všechny dílčí studie přípravy revitalizace bývalého vojenského cvičiště v nový přírodní park s názvem Park Rochus. Společnost Park Rochus, o.p.s., nyní zajišťuje také přípravu výstavby Muzea v přírodě Rochus, které je jedním z dílčích projektů budovaného přírodního areálu. Tento areál je koncipován jako park s přírodními expozicemi (včetně chráněného území Natura 2000), kulturními, sportovními i volně odpočinkovými aktivitami a programy se zaměřením na rozvoj turistického ruchu.

© 2015 - Park Rochus - kulturně rekreační areál • Realizace web studio dat