Kalendář

<<6 / 2022>>
MoTuWeThFrSaSu
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Zobrazit kalendář

Fotogalerie

Interaktivní mapa areálu

Interaktivní mapa areálu

Virtuální prohlídka areálu

(zobrazí se v novém okně)

Virtuální prohlídka areálu

Napište nám

Park Rochus, o.p.s.

Studentské nám. 1531
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 576 776 552
E-mail: info@parkrochus.cz
www.parkrochus.cz

 

Podrobné kontakty

4 + 4

Terénní výzkum

Základem vzniku muzejní expozice je etnografický terénní výzkum lidového stavitelství v oblasti uherskohradišťského Dolńácka, které je jednou z podoblastí etnografického regionu Slovácko.
P1010011.jpg, 218x290, 27.35 KB

Nezbytnou součástí přípravy projektu muzea v přírodě je terénní etnografický výzkum, který společnost Park Rochus, o.p.s., provádí od počátku roku 2012. Po vzoru Slováckého muzea v Uherském Hradišti, které v rámci grantových projektů uskutečnilo v letech 2007 – 2011 rozsáhlý terénní výzkum v jednotlivých okresech Zlínského kraje, provádí i naše společnost samostatný výzkum v okrese Uherské Hradiště a díky spolupráci se Slováckým muzeem se opírá o jeho předchozí výsledky, které aktualizuje a doplňuje. Dokumentace tradičních staveb má obrovský význam pro zachycení posledních reliktů tohoto typu kulturního dědictví, které je ohroženo zánikem (v podstatě je k němu již odsouzeno) snad více než všechny ostatní oblasti lidové kultury, což potvrzuje i tento opakovaný výzkum po několika letech. Téměř denně zaniká množství lidových staveb, které nevyhovují dnešním nárokům na bydlení a dnešnímu vkusu uživatelů. Většina obytných tradičních staveb je buď neobývaná a často chátrající, nebo jsou využívány k chalupaření a obvykle jsou více či méně těmito chalupářskými zásahy znehodnoceny. Jen málo objektů, které jsou dokladem lidové stavební tradice, je trvale obydleno, a přitom si zachovalo svůj původní vzhled.

Rok 2011 - zemědělská usedlost z Boršic č.p. 288, 450x337, 42.28 KBRok 2011 - zemědělská usedlost z Boršic č.p. 288

Realizací výzkumu vzniká ucelený soubor materiálů prezentující zkoumanou problematiku z různých úhlů pohledu odborného zaměření. Výsledky poskytnou přehled a východisko pro různé možnosti dalšího odborného zpracování. Výzkum je prováděn podle metodického manuálu, aby zaměřil pozornost na stejné zkoumané jevy, aby se používala jednotná terminologie i systematika a výsledek přinesl jednoznačné informace. Terénní výzkum se zaměřuje na období od 18. století po padesátá léta 20. století a doprovází ho studium dostupných archivních materiálů s využitím starých map stabilního katastru a indikačních skic z 19. a počátku 20. století, historických pohlednic a fotografií.

Rok 2014 - stavební parcela, na níž stál dům č.p. 288 v Boršicích, 468x349, 129.24 KBRok 2014 - stavební parcela, na níž stál dům č.p. 288 v Boršicích

Terén Uherskohradišťska vymezený oblastí tvořenou pomyslnými přímkami mezi obcemi Košíky – Osvětimany – Hluk – Zlámanec jsme si pro první fázi výzkumu rozdělili do tří: obce pod Chřiby, obce v bezprostředním okolí Uherského Hradiště a obce Poolšaví. Výzkum je rozdělen na dvě hlavní části. První částí je vždy návštěva vybrané lokality, vytvoření fotodokumentace, výběr nejzajímavějších objektů tradičního lidového stavitelství a získání všech dostupných informací týkajících se lokality (historické fotografie, rozhovory s pamětníky a jiné). Druhou částí výzkumu je zpracování získaného materiálu do konkrétní podoby, ať už do zprávy z terénního výzkumu se zdůrazněním zajímavých částí, tak do grafické podoby – zaměření konkrétních objektů zajímavých z hlediska lidového stavitelství (k dnešku má společnost Park Rochus, o.p.s., zpracováno 22 objektů a u dalších zaměřování probíhá). V souvislosti s konkretizací situačního plánu muzea zaměřujeme pozornost také na hospodářské, technické a řemeslnické objekty. Zvláštní pozornost je věnována vinohradnickým stavbám a kultuře pěstování vinné révy na Uherskohradišťsku.

© 2015 - Park Rochus - kulturně rekreační areál • Realizace web studio dat