Kalendář

<<9 / 2022>>
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Zobrazit kalendář

Fotogalerie

Interaktivní mapa areálu

Interaktivní mapa areálu

Virtuální prohlídka areálu

(zobrazí se v novém okně)

Virtuální prohlídka areálu

Napište nám

Park Rochus, o.p.s.

Studentské nám. 1531
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 576 776 552
E-mail: info@parkrochus.cz
www.parkrochus.cz

 

Podrobné kontakty

8 + 8

Příroda a její ochrana

Lokalita Rochus představuje členité území tvořené pestrou mozaikou vegetačních prvků, která vznikla díky různé intenzitě obhospodařování a využívání tohoto území. Po ukončení činnosti armády se zde vyvinula unikátní divoká krajina s hodnotnými přírodními prvky.
uvodní.jpg, 300x225, 40.99 KB

V současnosti má lokalita charakter křovinatých strání, ve kterých se mísí bohaté spektrum lučních porostů s roztroušenými skupinami především ovocných stromů. Na pestrou vegetaci pak navazují různorodá živočišná společenstva. Na poměrně malém území se tak můžeme setkat s nejrůznějšími druhy rostlin a živočichů, které společně vytváří přírodní bohatství této unikátní lokality.
Při rozsáhlém přírodovědném průzkumu zde bylo objeveno téměř třicet druhů rostlin náležejících do Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR. V rámci živočišných společenstev zde bylo zaznamenáno přes sto druhů ptáků, z nichž téměř třetina je chráněna zákonem. Díky pestré vegetaci je zde zastoupena také široká škála hmyzu s druhově bohatou skupinou motýlů.
Od roku 2005 je lokalita Rochus zařazena do evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000, která představuje síť celoevropsky významných a chráněných přírodních území. Hlavním předmětem ochrany je zde motýl bourovec trnkový, jehož dospělci na lokalitě poletují na přelomu září a října. Bližší informace o výskytu rostlinných a živočišných druhů této lokality a jejich ochraně najdete v sekci Fauna a flóra.
 

Bourovec trnkový (Eriogaster catax)

Bourovec trnkový (Eriogaster catax)

Je hlavním předmětem ochrany Evropsky významné lokality Rochus. Stanovištěm tohoto nočního motýla jsou především remízy a okraje lesů, v České republice se vyskytuje lokálně pouze na jižní a jihovýchodní Moravě.
Přírodní památka Rochus

Přírodní památka Rochus

Přírodní památka Rochus, jejíž území spadá do areálu Parku Rochus byla vyhlášena Zlínským krajem Nařízením č. 9/2013 ze dne 2. 12. 2013. Přírodní památka Rochus se nachází v katastrálním území Mařatice a Jarošov u Uherského Hradiště, její celková výměra je 20,37 ha. Předmětem vyhlášení je ochrana evropsky významného druhu - Bourovece trnkového (Eriogaster catax) a jeho biotopu. Orientační grafické znázornění přírodní památky Rochus a jejího ochranného pásma v základní i katastrální mapě nejdete níže.
Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000 představuje soustavu chráněných území, která má za cíl zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z pohledu EU nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem na určitou oblast.
Fauna a flóra

Fauna a flóra

Druhová skladba jak rostlinných, tak i následně živočišných společenstev byla v průběhu času ovlivňována různou intenzitou využívání tohoto území. Díky tomu se zde v současnosti vyskytuje velmi bohatá škála rostlinných i živočišných druhů.
Management lokality a jádrové území EVL Rochus

Management lokality a jádrové území EVL Rochus

Pro zabezpečení a vytvoření vhodných podmínek pro předmět ochrany EVL Rochus, kterým je ekologická nika bourovce trnkového, je nutné provádět určitá specifická opatření.
© 2015 - Park Rochus - kulturně rekreační areál • Realizace web studio dat