Kalendář

<<6 / 2022>>
MoTuWeThFrSaSu
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Zobrazit kalendář

Fotogalerie

Interaktivní mapa areálu

Interaktivní mapa areálu

Virtuální prohlídka areálu

(zobrazí se v novém okně)

Virtuální prohlídka areálu

Napište nám

Park Rochus, o.p.s.

Studentské nám. 1531
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 576 776 552
E-mail: info@parkrochus.cz
www.parkrochus.cz

 

Podrobné kontakty

7 + 3

Projekty a záměry připravované v areálu

Představujeme Vám originální záměr regenerace jedinečného přírodního prostoru v Uherském Hradišti, které bývá nazýváno srdcem Slovácka. Prostor bývalého vojenského cvičiště na Rochusu díky odchodu armády z Uherského Hradiště poskytuje jedinečnou možnost učinit z rozsáhlé, dosud opomíjené části našeho města příjemnou rekreační i poznávací zónu.

Tady se v unikátní podobě prolnou funkce volnočasové, oddechové i kulturně-poznávací, jaké nikde jinde v našem kraji nenajdeme. Koncepce ploch počítá s výsadbami zeleně a krajinářským ztvárněním území do podoby, která bude respektovat vzácnou faunu, flóru i další hodnoty tohoto místa. Více než 90% z celkové rozlohy Parku Rochus je proto vyhrazeno pro sadové úpravy a přírodní plochy luk, sadů či křovin.

Projekty a záměry.jpg, 470x298, 99.96 KB

Kaple sv. Rocha
Barokní kaple sv. Rocha je dominantou celého areálu a významným poutním místem. Kaple byla vystavěna jako připomínka morové rány, která v roce 1680 postihla Uherské Hradiště. V roce 2009 byla obnovena do podoby původního poutního kostelíka.

muzeum_proch..jpg, 270x189, 47.50 KB

Muzeum v přírodě
Na okraji parku v návaznosti na mařatické vinohrady zakládáme expozici muzea v přírodě, která chce uchovat a prezentovat významné prvky kulturního dědictví Uherskohradišťska. Půjde o přenesené stavby a ukázky vybraných typů původních objektů vesnického stavitelství, které se v našem regionu vyznačuje značnou rozmanitostí a bohatstvím forem (od 18. do poloviny 20. století). Podstatnou součástí muzea budou plochy zeleně vč. expozic hospodaření v krajině (luční a sadařský areál, ukázková vinice). Prostředí muzea bude využito také pro rukodělně prováděnou výrobu, prezentace tradičních řemesel, zvyků a obyčejů se zaměřením především na vinařství a vinohradnictví. Kromě kulturně-vzdělávací funkce bude mít muzeum také funkci kulturně-společenskou jako místo konání folklorních a dalších tématických programů a akcí.

Environmentální centrum
Bude prostorově i funkčně začleněno do muzea v přírodě a zajistí především výchovu a osvětu v ochraně přírody a životního prostředí. Dále bude organizovat výstavy, tvořivé dílny, zážitkové aj. programy i vzdělávání pro zachování tradic našich předků a udržitelných způsobů života.

Ekofarma
Velká část území Parku Rochus se pro udržení vzácného stepního charakteru a redukci křovin bude udržovat pastvou ovcí, koz, popř. i několika koní. Pro zajištění šetrného hospodaření a údržbu celého areálu se na jeho okraji navrhuje obslužné zemědělské zázemí s ovčínem a seníkem. Bude centrem pro tradiční hospodaření v krajině pastvou, sadařstvím, včelařstvím a přírodě blízkou produkcí souvisejících regionálních produktů.

Sportovní areál
S přírodní částí areálu sousedí prostor lyžařského svahu a zamýšleného sportovně-relaxačního centra pro letní i zimní sporty a kompletní rekreační vyžití rodin s dětmi. Tyto plochy budou okolními úpravami i navazujícími stezkami přirozeně zakomponovány do Parku Rochus.

Cestní síť a dopravní dostupnost
Dopravní řešení vychází ze stávajících polních i zpevněných cest, které vedou po obvodu lokality tak, aby nebyla fragmentována jádrová zóna EVL Rochus. Přístupové a obslužné komunikace jsou navrženy v úsporné variantě (v přiloženém výkresu komunikace K3, K4 a K5), předpokládající zejména opravy a úpravy stávajících tras, které byly stabilizovány dlouhodobým využíváním vojenskou technikou. Rekonstruované popř. navržené zpevněné cesty budou využity také jako nové trasy cyklostezek. Vybudování nové přístupové komunikace (K2) se předpokládá až ve výhledu a to pouze v případě nezbytnosti a vyšší návštěvnosti po dokončení podstatné části expozic muzea v přírodě. Pro parkování bude stávající panelová zpevněná plocha na vstupu do Parku Rochus zrekonstruována na odstavné parkoviště (P4) pro návštěvníky.

Příprava a harmonogram záměru
První ideová studie Komponované krajiny Rochus prof. Ivara Otruby byla dokončena v roce 2007, následně byl rovněž vyhodnocen vliv záměru na ochranu přírody a soustavu Natura 2000. Na základě zpracovaných studií, rozborů, expertních posudků a připomínek Krajského úřadu Zlínského kraje, partnerů, občanů i orgánů města Uherské Hradiště byla celková koncepce funkčních ploch upravena do výsledné podoby v přiloženém výkrese.

V roce 2010 byla úpravami zeleně a výsadbami prvních 100 stromů symbolicky zahájena regenerace přírodních ploch Parku Rochus, byla rovněž založena správcovská obecně prospěšná společnost Park Rochus, o.p.s.  Od roku 2011 probíhá postupná realizace dílčích dotačních projektů.

© 2015 - Park Rochus - kulturně rekreační areál • Realizace web studio dat