Kalendář

<<8 / 2022>>
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Zobrazit kalendář

Fotogalerie

Interaktivní mapa areálu

Interaktivní mapa areálu

Virtuální prohlídka areálu

(zobrazí se v novém okně)

Virtuální prohlídka areálu

Napište nám

Park Rochus, o.p.s.

Studentské nám. 1531
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: +420 576 776 552
E-mail: info@parkrochus.cz
www.parkrochus.cz

 

Podrobné kontakty

9 + 1

Architektonická sonda do obcí pod Chřiby

Indikační skica Břestku z roku 1827, 168x250, 39.75 KBIndikační skica Břestku z roku 1827
Dispozice obcí je z velké části formována společenskými a hospodářskými potřebami obyvatel, které je utvářejí v souladu s tvarem terénu. Nepříznivé geografické podmínky mohly do jisté míry brzdit vývoj předcházejících faktorů a tím negativně, i když nepřímo, ovlivnit vývoj některých forem i celkového utváření vesnické stavby. U některých obcí se tvoří shluky domů nebo řádky bez pevnějšího spojení s jádrem obce. Z těchto obcí jsme vybrali tři nejzajímavější: Břestek, Jankovice a Košíky.

Při studiu vesnického stavitelství je třeba věnovat pozornost podmínkám, které pro jeho vývoj dávalo hlavně geografické prostředí. V západní části oblasti, po pravém břehu Moravy, ustupují jednotlivé obce do podhůří Chřibů, původně s pasekářským osídlením (Kudlovice, Janovice, Velehrad, Břestek, Tupesy až po Buchlovice). U některých obcí se tvoří shluky domů nebo řádky bez pevnějšího spojení s jádrem obce.

Krajina pod Buchlovem, 250x116, 15.62 KBKrajina pod Buchlovem

Obec Břestek

Sídelní obraz obce Břestek je typu údolní silnicovky a souvisí s vodním tokem, který vyhloubil údolí a pod poměrně ostře se zvedajícími svahy vznikla výstavba rolnických usedlostí, domkářských chalup a posléze v nejmladším typu zástavby rodinných domů. Centrum obce se zvonicí i se staršími rolnickými usedlostmi tvoří jádro sídla s poměrně pravidelnou ulicovou zástavbou. Břestek je charakteristický vzácnou konglomerací usedlostí okapově orientovaných a chalup obrácených štítem k cestě. Druhá varianta orientace vychází mimo jiné důvody z přírodních podmínek položení sídla do poměrně úzkého údolí s nedostatkem místa pro výstavbu větších usedlostí, ale také z ekonomických zřetelů. Vzhledem k rozsáhlému viničnímu hospodářství se ve vesnicích pod Buchlovskými horami v menších zemědělských usedlostech uchovávala produkce vína ve sklepech pod domy. Víno bylo skladováno v klenutých poměrně rozsáhlých prostorech, nezahloubených, ale vybudovaných na povrchu, v přízemní části domů, jejichž obytná část byla situována v patře. Do sklepa se vcházelo přímo z ulice.

Život v Jankovicích v roce 1917 (archiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti), 250x175, 24.60 KBŽivot v Jankovicích v roce 1917 (archiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti)

Obec Jankovice

Jankovice jsou vsí řadového typu s nevyvinutou návsí z původního pasekářského osídlení v severovýchodním cípu Chřibů. Již před založením obce v roce 1648, se zde usazovali dřevaři, kteří zpracované dřevo pálili na milířích na uhlí. Lineární koncentrace kolem klikaté cesty a potoka vytváří uvolněnou řadu domů nepravidelně situovaných. Okapové zastavění se v nepravidelném rytmu střídá se štítovým podle toho, jak vyhovovala parcela a terén. Z obytných objektů tradiční zástavby toho nezůstalo mnoho. Pouze směrem k hornímu konci obce stojí za pozornost domky chalupníků vybavené kvalitními truhlářskými pracemi - výplněmi otvorů, dřevěnými štíty a vraty, kterým stojí za to věnovat pozornost a po zmapování je detailně zakreslit.

Bývalý větrný mlýn nad obcí Košíky (archiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti), 171x250, 27.67 KBBývalý větrný mlýn nad obcí Košíky (archiv Slováckého muzea v Uherském Hradišti)

Košíky

Zástavba obce se přizpůsobila terénu a tak se neobjevuje jinde, jak v údolí podél hlavní cesty, která v obci končí. Místy, kde to dovoluje terén se větví do uliček, které nevybíhají daleko od hlavní komunikace. Samoty, popř. soubory několika usedlostí se nacházejí na kopcích mimo hlavní zástavbu východním a severním směrem. Historické jádro se soustředí okolo potoka. Nacházejí se zde hodnotné památky tradičního lidového stavitelství, jako nikde jinde, které by bylo dobré zaměřit a tím uchovat jejich existenci alespoň na papíře. Jelikož současní majitelé objektů nesdílejí stejný názor jako etnografové a památkáři, počet usedlostí k záchraně a uchování se rychle zmenšuje.

Rok 1968: Stodola z Košíků z dusané hlíny (archiv NÚLK ve Strážnici), 250x170, 45.54 KBRok 1968: Stodola z Košíků z dusané hlíny (archiv NÚLK ve Strážnici)

Terénní výzkum pro společnost Park Rochus, o.p.s. pokračuje na vymezeném území i nadále a představuje důležité srovnání s předchozím výzkumem Slováckého muzea prováděného v letech 2007-2008. Společnost Park Rochus, o.p.s. spolu se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti v současnosti připravuje internetovou aplikaci databáze lidového stavitelství, která bude obsahovat fotografický a písemný materiál kompletně zdokumentovaného současného stavu vesnický sídel a v nich zachovaných tradičních lidových staveb různého charakteru na území Uherskohradišťska. Doplní je technická a kresebná dokumentace vybraných zaměřených staveb a podrobné etnograficko-historické informace. Tento výstup několikaletého výzkumu bude sloužit k dalšímu vědeckému bádání zájemcům o lidové stavitelství, tak i široké veřejnosti, která by řešitelům pomohla databázi rozšiřovat.

Architektonická sonda do obcí pod Chřiby

Břestek - nadskelpní dům č.p. 6 (800x533, 65.55 KB)
Památkově chráněný nadsklepní dům č.p. 157 z Břestku (800x533, 82.52 KB)
Břestek - okapově orientovaná usedlost č.p. 75 (800x533, 68.70 KB)
Zástavba v Břestku (800x531, 77.10 KB)
Břestecká zvonice na návsi (800x531, 57.63 KB)
Jankovice - usedlost č.p. 100 dnes již nestojí (800x600, 112.16 KB)
Jankovice č.p. 84 štít je truhlářsky bohatě zdoben, stav v roce 1968 (439x600, 57.07 KB)
Jankovice č.p. 84, stav z roku 2008 (800x600, 33.45 KB)
Hrbáčkova usedlost č.p. 116 z Jankovic, dnes neexistuje (800x531, 95.11 KB)
Výzdoba fasády štítu domu v Jankovicích (800x600, 91.36 KB)
Košíky - opuštěný a chátrající objekt č.p. 27 (800x600, 109.92 KB)
Košíky - podsklepený domkářský objekt (800x600, 74.03 KB)
Košíky - stodola umístěná ve svahu (800x533, 92.64 KB)
Košíky - chátrající zemědělská usedlost č.p. 23 (800x600, 87.39 KB)
Košíky - nárožní usedlost č.p. 65, bývalá pekárna (800x600, 77.81 KB)
© 2015 - Park Rochus - kulturně rekreační areál • Realizace web studio dat