Ovocné sady

Součástí přírodního areálu jsou dva vysázené ovocné sady tvořené pestrou mozaikou starých ovocných odrůd Uherskohradišťska a Uherskobrodska. Dříve se tyto odrůdy v našem regionu běžně pěstovaly, dnes však z krajiny mizí a stávají se vzácnými klenoty našeho přírodního dědictví.

Zatímco sad oskeruší je věnován zejména symbolickému stromu Slovácka jeřábu oskeruši, druhý sad představuje expozici barevné škály odrůd tradičního ovoce se zaměřením především na vzácné staré odrůdy jabloní.

Sad starých ovocných odrůd

Výsadba proběhla na přelomu října a listopadu roku 2010. Sad je situován západním směrem pod kaplí sv. Rocha, do budoucna bude sloužit jako expozice tradičních odrůd ovoce Uherskohradišťska a Uherskobrodska s možností využití pro propagaci tradičního ovocnářství.

Výsadba proběhla na ploše 0,4 ha. Celkem bylo vysázeno 65 sazenic (dalších deset pak bylo doplněno na jaře 2011). Odrůdové složení sadu je pestré, najdeme zde soubor vzácných starých ovocných odrůd, které se dříve v našem regionu běžně pěstovaly, dnes již však z naší krajiny mizí. Většinu tvoří jabloně doplněné hrušněmi, dále pak třešněmi, slivoněmi a dalšími dnes již méně známými ovocnými dřevinami (kdouloně, mišpule, moruše). Keřové patro je zastoupeno lískou, dřínem nebo klokoči.

Sad oskeruší

Je druhým ovocným sadem v areálu Parku Rochus, který byl vysázen začátkem listopadu roku 2010. Sad je situován severozápadně pod kaplí sv. Rocha, na okraji jádrového území EVL Rochus.

Cílem je vytvořit ukázkový sad vzácných stromů jeřábu oskeruše, symbolického stromu Slovácka. Jedná se o sbírku místních i cizích odrůd oskeruší, které jsou doplněny mišpulemi, hrušní a dalšími odrůdami jeřábu (jeřáb muk a břek). Výsadba sadu je rozptýlená, v budoucnu tak budou stromy tvořit porost statných solitérních jedinců vhodný k relaxaci a odpočinku pro návštěvníky areálu. Výsadba proběhla na ploše 0,4 ha. Celkem bylo vysázeno 20 sazenic – 15 oskeruší z různých koutů Slovácka a přilehlých regionů (Bílé Karpaty, Trenčínsko).