Svatby

Chystáte se využít areál Parku Rochus ve svůj svatební den?

Obřad

Kaple sv. Rocha je vysvěcená, ale církevní obřady se zde nekonají. Civilní obřady se uvnitř kaple z důvodu vysvěcení konat nemohou. Tudíž je možné konat obřady pouze v exteriéru před kaplí a je vždy nezbytné dohodnout takový obřad na městském úřadě (http://www.mesto-uh.cz/uzavreni-manzelstvi).

Civilní obřad je možný i v areálu muzea v přírodě. Konkrétní podmínky dohodneme osobně, kontaktujte nás prosím na info@parkrochus.cz nebo tel. 576 776 552.

Svatební hostina

V areálu muzea není bohužel v současné době především z technických důvodů pořádání svatebních hostin možné. Do budoucna bychom pro vás ale rádi tuto variantu připravili.

Fotografování

Areál Parku Rochus je kdykoli volně přístupný, fotografování zde tedy může probíhat bez omezení. V muzeu v přírodě je fotografování možné po předchozí dohodě a po zaplacení vstupného za každou zúčastněnou osobu (viz ceník vstupného).